top of page

תוכניות ייעוץ

מצאי את התוכנית המתאימה עבורך

אני מגיעה לביקורי בית 

במפגש הראשון נבצע הערכה התפתחותית בהתאם לקשיים אשר עולים

ובהתאם למפגש זה נחליט יחד  בהתאם להמלצות שלי ולצרכי התינוק/ההורים מה התדירות וכמות המפגשים אשר נדרשת על מנת להגיע להתפתחות הטובה ביותר .עבור תינוקכם